Miesięczne archiwum: Lipiec 2019

Migracje z państw islamskich

Migracje z państw islamskich do Europy stwarzają zagrożenie dla  kultury europejskiej oraz jej mieszkańców. Islam jest religią-projektem którego ekspansywny radykalizm zakłada islamizację państw europejskich-tym samym kulturowy podbój i zniszczenie kultury europejskiej oraz religii chrześcijańskiej.

Pomaga w tym lewicowa polityka  zachodniej europy  przez przyjmowanie uchodźców i wspieranie idei multikulturalizmu, rzekomej tolerancji dla inności oraz odrzucenie wartości chrześcijańskich. Napływ islamskich uchodźców zdaje się być systemowym planem niszczenia tych wartości, niszczenia chrześcijańskiej europy.

Zobacz też: www.islam-europa.pl

Efektem lewicowej otwartości i braku odpowiedniej kontroli imigrantów są nasilone ataki terrorystyczne na zachodzie europy oraz zwiększenie poziomu przestępczości w tym przemocy na tle seksualnym. Islam to nie tylko religia i wiara w Mahometa to również polityka i kultura której nie da się bezkonfliktowo przyjąć na gruncie europejskich wartości i tradycji ponieważ całkowicie im zaprzecza.

Różnice te są ogromne i niebezpieczne. Święta wojna islamistów to wojna nie tylko mentalna, to wojna rzeczywista, której ofiarą jest wiara i kultura europejska. Bagatelizowanie skutków napływu islamskich uchodźców to zgoda na niszczenie naszej kultury i tożsamości. To zgoda na terroryzm i niszczenie kościołów. Islam w swoich założeniach niesie przemoc i zniszczenie wobec innych religii i kultur. Europejski multikulturalizm i brak świadomości kulturowej otwiera bramy dla niosącej zniszczenie islamskiej powodzi.